FANDOM


Saadi Salama (سعدي الطميزي) là một đại sứ Palestine tại Việt Nam, là một thí sinh đặc biệt ở Ai là triệu phú trong số phát sóng đặc biệt Tết Âm lịch năm Đinh Dậu. Anh đã dừng cuộc chơi ở câu số 13 và ra về với 40.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Saadi Salama Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
'
• A: • B:
• C: • D:
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
'
• A: • B:
• C: • D:
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "50:50"
'
• A: • B:
• C: • D:
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân"
'
• A: • B:
• C: • D:
Gọi điện thoại cho: Phạm Xuân Nguyên
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay"
"Bu" là gì?
• A: Một loại khóa • B: Mẹ
• C: Một điệu hát • D: Một loại gia vị
Kết quả thăm dò: A: 24% • B: 26% • C: 28% • D: 22%
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
'
• A: • B:
• C: • D:
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
'
• A: • B:
• C: • D:
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
'
• A: • B:
• C: • D:
Câu số 9/15 (14.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
'
• A: • B:
• C: • D:
Câu số 10/15 (22.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
'
• A: • B:
• C: • D:
Câu số 11/15 (30.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
'
• A: • B:
• C: • D:
Câu số 12/15 (40.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Tư vấn tại chỗ"
'
• A: • B:
• C: • D:
Kết quả của tổ tư vấn: -, -, -
Câu số 13/15 (60.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Hết quyền trợ giúp, sau đó dừng cuộc chơi
'
• A: • B:
• C: • D:

Thông tin cơ sở Sửa đổi

  • Anh được biết đến nhiều nhất với lựa chọn "Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay" trong câu hỏi thứ 5. MC Lại Văn Sâm cho rằng khán giả đã cố tình trợ giúp sai để thử thách ngài Đại sứ về vốn từ tiếng Việt.
  • Theo luật của chương trình, có 3 tình huống phát sinh như sau:
    • C là phương án trả lời cuối cùng: Người chơi trả lời sai sẽ ra về mà không nhận được tiền thưởng.
    • Dừng cuộc chơi tại đây: Người chơi sẽ được giải thưởng trị giá 1 triệu đồng.
    • B là phương án trả lời cuối cùng: Thường thì ở phía Bắc rất hay dùng "bu", một số tỉnh thành chúng ta vẫn gọi mẹ là "bu" theo tiếng địa phuơng. Và B là câu trả lời đúng.
  • Anh đã sử dụng 3 trong số 4 sự trợ giúp trước khi vượt qua mốc quan trọng thứ nhất. Tuy nhiên, kiến ​​thức rộng của anh đã giúp anh trả lời câu số 6 đến câu số 11 một cách chính xác mà không cần sử dụng sự trợ giúp "Tư vấn tại chỗ".

Liên kết ngoài Sửa đổi

  1. http://hls.mediacdn.vn/vtv/jt-wmjo-rkiopdqhrxdpw0d6w9mirt/2017/01/31/3101-ai-la-trieu-phu-1485875189832-68d68.mp4 Video phần thi (bắt đầu từ 21:51)