FANDOM


Phạm Văn Tuấn là một thí sinh ở Ai là triệu phú và thí sinh thứ 32 vào năm 2018 để chơi trong ghế nóng của chương trình. Anh đã trả lời sai ở câu số 8 và ra về với 2.000.000 đồng.

Tiến trình chơi của Phạm Văn Tuấn Sửa đổi

Câu số 1/15 (200.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Con đường nào ngăn giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch ở Hà Nội?
• A: Thanh Niên • B: Phụ Nữ
• C: Bô Lão • D: Nhi Đồng
Câu số 2/15 (400.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Câu thành ngữ nào diễn tả cách nói chuyện lan man, dài dòng?
• A: Dây cà ra dây rốn • B: Dây cà ra dây leo
• C: Dây cà ra dây cuống • D: Dây cà ra dây muống
Câu số 3/15 (600.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Ai là thủ môn của đội tuyển U23 Việt Nam và câu lạc bộ FLC Thanh Hóa?
• A: Xuân Trường • B: Công Phượng
• C: Bùi Tiến Dũng • D: Phan Văn Đức
Câu số 4/15 (1.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Đâu là tên một tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu?
• A: Lục Vân Tiên • B: Lục Mây Tiên
• C: Thất Vân Tiên • D: Thất Mây Tiên
Câu số 5/15 (2.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Trình duyệt web nào được cài đặt mặc định trên các sản phẩm của hãng Apple?
• A: Internet Explorer • B: Google Chrome
• C: Safari • D: Cốc Cốc
Câu số 6/15 (3.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng các quyền "50:50" và "Xin ý kiến khán giả trường quay"
Đâu là tên một bài hát của nhóm nhạc Lộn Xộn?
• A: Người yêu tôi không có gì để ăn • B: Người yêu tôi không có gì để mặc
• C: Người yêu tôi không có gì để bán • D: Người yêu tôi không có gì để chơi
Kết quả thăm dò: B: 100% • D: 0%
Câu số 7/15 (6.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Hỏi tổ tư vấn ở trường quay"
Câu nói "Tháng chín đôi mươi tháng mười mùng năm" chỉ mùa gì trong năm?
• A: Mùa sen • B: Mùa cúc họa mi
• C: Mùa chim ngói • D: Mùa rươi
Kết quả của tổ tư vấn: D, D, D
Câu số 8/15 (10.000.000 đồng) - Không giới hạn thời gian
Sử dụng quyền "Gọi điện thoại cho người thân"
Hòn đảo nào sau đây không phải là huyện đảo của nước ta?
• A: Thổ Chu • B: Cồn Cỏ
• C: Lý Sơn • D: Phú Quý
Gọi điện thoại cho: Phạm Thị Thu Thủy
Tiền vị
Bùi Thắng Lợi
Thí sinh năm 2018
Phạm Văn Tuấn
Kế vị
Nguyễn Minh Khôi